kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng
kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

Dành cho người lao động trên cao: Lựa chọn thiết bị chống rơi ngã (dụng cụ bảo hộ cá nhân)

Ngày đăng: 13/06/2018

Dành cho người lao động trên cao: Lựa chọn thiết bị chống rơi ngã (dụng cụ bảo hộ cá nhân)

 

 

 Chống rơi ngã:

Thông thường, người ta khuyến cáo luôn luôn sử dụng thiết bị chống rơi ngã trong trường hợp làm việc trên cao và có nguy cơ rơi ngã.

          Nội dung khuyến cáo:

         ► Điểm neo cố định: Là kết cấu đỡ có  thể chịu khoảng 2,2t (trên 2.340kg) người lao động. Việc thiết kế, lắp đặt và sử dụng phải được thực hiện dưới sự giám sát của người giám sát quản lý theo hướng dẫn an toàn đối với dụng cụ bảo hộ chống rơi ngã cá nhân.

           Bộ phận nối điểm neo cố định: Dây cáp vải (sling belt), xe đẩy xích tải I-beam, hoặc các bộ phận nối điểm neo cố định khác 

           Bộ phận nâng đỡ cơ thể : Dây an toàn toàn thân

           Bộ phận nối: Dây treo có gắn thiết bị giảm sốc (dây giảm sốc) hoặc dây treo dạng hộp tự rút - tự hãm (safety block), dây thừng cứu hộ và thiết bị chống rơi ngã.

 Duy trì tư thế làm việc:

Thiết bị duy trì tư thế làm việc được sử dụng để duy trì tư thế làm việc giúp người lao động có thể sử dụng 2 tay thoải mái khi làm việc trên cao. Khi người lao động làm việc tại vị trí cao, sử dụng thiết bị duy trì tư thế làm việc cùng với thiết bị chống rơi ngã.

          Nội dung khuyến cáo:

           Điểm neo cố định: Kết cấu đỡ như thang hoặc thanh thẳng đứng.

          Bộ phận nâng đỡ cơ thể: Dây an toàn toàn thân hoặc dây cáp vải (sling belt) an toàn có gắn móc chữ D (dùng để nối với thiết bị có thể duy trì tư thế).

           Bộ phận nối: Bulông neo, xe đẩy xích tải, móc treo (carabiner) hoặc linh kiện lắp ráp làm từ thép.

 Giới hạn vị trí làm việc:

   Thiết bị giới hạn vị trí làm việc là thiết bị hạn chế việc di chuyển đến địa điểm mà người lao động có nguy cơ rơi ngã.

          Nội dung khuyến cáo:

           Trang thiết bị neo cố định: Kết cấu đỡ

           Bộ phận nối với trang thiết bị cố định: Dây cáp vải (sling belt), thiết bị neo dây.

           Bộ phận nâng đỡ cơ thể: Dây an toàn toàn thân hoặc dây cáp vải (sling belt) an toàn có gắn móc chữ D tại phần eo lưng

           Bộ phận nối: Dây treo dùng trong các tòa nhà

 Thiết bị treo/Thiết bị nâng hạ cá nhân:

    Thiết bị treo được sử dụng rộng rãi khi thực hiện công việc vệ sinh cửa kính và sơn. Thiết bị này tạo điều kiện để người lao động có thể đu dây và sử dụng 2 tay để làm việc.

          Nội dung khuyến cáo:

           Điểm neo cố định: Kết cấu đỡ

           Bộ phận nối điểm neo cố định: Dây cáp vải (sling belt), giá ba chân hoặc cần trục neo (davit).

           Bộ phận nâng đỡ cơ thể: Dây an toàn toàn thân.

           Bộ phận nối: Dây thừng cứu hộ hỡ trợ có gắn thiết bị chống rơi ngã và dây thừng cứu hộ trục dọc gắn thiết bị nâng/ròng rọc thoát hiểm.

 Công việc sử dụng thang:

   - Thang dạng cố định:

      + Thiết bị hạn chế rơi ngã dạng dây:

          Nội dung khuyến cáo:

           Điểm neo cố định: Thang dạng cố định

           Bộ phận nối điểm neo cố định: Dây thừng cứu hộ được làm từ dây thép dạng cố định gắn trên thiết bị chống rơi ngã dạng di động ở phần giữa.

           Bộ phận nâng đỡ cơ thể: Dây an toàn toàn thân có gắn móc chữ D ở ngực hoặc phía lưng để có thể nối với thiết bị chống rơi ngã cầu thang.

           Bộ phận nối: Bộ phận nối như móc treo (carabiner) dạng khóa có thể nối với dây an toàn toàn thân và thiết bị chống rơi ngã

      + Thiết bị chống rơi ngã dạng tay vịn:

          Nội dung khuyến cáo:

           Điểm neo cố định: Thang dạng cố định

           Bộ phận nối điểm neo cố định: Tay vịn (rail) hoặc thanh chắn (track) gắn thiết bị chống rơi ngã dạng di động.

           Bộ phận nâng đỡ cơ thể: Dây an toàn toàn thân có gắn móc chữ D ở ngực hoặc phía lưng để có thể nối với thiết bị chống rơi ngã cầu thang.

           Bộ phận nối: Bộ phận nối như móc treo (carabiner) dạng khóa có thể nối với dây an toàn toàn thân và thiết bị chống rơi ngã.

   - Thang dạng di động:

      + Thiết bị chống rơi ngã:

          Nội dung khuyến cáo:

           Điểm neo cố định: Vật kết cấu thường tầng có kích thước, hình dạng, độ cứng phù hợp để có thể nâng đỡ chống rơi ngã.

           Bộ phận nối điểm neo cố định: Dây thừng cứu hộ được gắn thiết bị chống rơi ngã dạng di động, dây được làm bằng thép hoặc sợi tổng hợp.

           Bộ phận nâng đỡ cơ thể: Dây an toàn toàn thân có gắn móc chữ D ở phần lưng để hạn chế rơi ngã.

           Bộ phận nối: Dây treo có gắn thiết bị giảm sốc hoặc dây thừng được chỉ định bởi nhà sản xuất thiết bị chống rơi ngã.

      + Khác:

           Đối với thiết bị chống rơi ngã phù hợp với thang di động, có thể sử dụng dây treo an toàn dạng hộp tự rút - tự hãm (safety block) thay thế cho dây thừng cứu hộ và thiết bị chống rơi ngã. Trong trường hợp thang có lan can an toàn dạng cố định, khuyến cáo không sử dụng dây treo an toàn dạng hộp tự rút - tự hãm (safety block) vì lan can an toàn có thể trở thành vật chướng ngại khi rơi ngã.

​   - Thiết bị sơ tán/Thoát hiểm từ trên cao:

          Nội dung khuyến cáo:

           Điểm neo cố định: Kết cấu đỡ

           Bộ phận nối điểm neo cố định: Có thể lựa chọn và sử dụng cùng với dây cáp vải (sling belt)

           Bộ phận nâng đỡ cơ thể: Dây an toàn toàn thân có gắn móc chữ D ở mặt trước hoặc ở vai.

           Bộ phận nối: Dây ròng rọc thoát hiểm.

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 28/08/2019; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
VĂN HOÁN AN TOÀN - VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT VIỆT NAM
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
Vì sao lại có ngày nhuận 29/2, và nếu không có thì mọi chuyện sẽ ra sao?
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 33986 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 30632 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 30296 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 28942 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 28398 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
QUY ĐỊNH AN TOÀN  KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 23/01/2018 - Lượt xem: 28090 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 27681 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 27478 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 27205 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 27131 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau: